Penduduk Atlantic City, pekerja kasino menerima kotak makanan